Resultaten voor dopen in de kerk

   
   
 
dopen in de kerk
Veelgestelde vragen Kerk langs de Leie.
DE KERKELIJKE UITVAARTDIENST. Kerk langs de Leie. Ik wil een priester spreken. U neemt contact op met het dekenaal secretariaat. Uw vraag wordt doorgegeven aan een priester. De priester zal met u een afspraak maken. Ik wil mijn kindje laten dopen.
quartz horloge
Doopsel.
Om het doopsel goed en passend te kunnen voorbereiden, dient een doopsel 2 maanden op voorhand te worden aangevraagd. Wanneer dopen we? In de 3 Mechelse parochies hebben doopvieringen plaats op vaste dagen van de maand naargelang de kerk waar de doopviering doorgaat.
spaargids
Doop sacrament Wikipedia.
In de rooms-katholieke kerk beschouwt men het vormsel en het doopsel tezamen als volmaakte Geestesdoop. In Mattheus 311, Markus 18, Lukas 316: en Johannes 133: zegt Johannes de Doper dat Jezus niet is gekomen om slechts met water te dopen, maar met de Geest en met vuur.
veranda
Doopsel Parochie Lede Wichelen.
In onze parochie brengen we ouders die hun kindje willen laten dopen samen om hen voor te bereiden op die belangrijke gebeurtenis in het leven van hun kindje en van henzelf. Deze doopvoorbereidingsnamiddag gaat door in de pastorij Nieuwstraat 8, Lede om 14.00 u de eerste zaterdag van de maand waarin het kindje wordt gedoopt. Op het programma: korte kennismaking met elkaar; uitleg rond de betekenis en symboliek van het doopsel zelf en het verloop van de doopviering, eerste afspraken rond de eigenlijke viering en het boekje, en de verwachtingen die we daarbij hebben naar de ouders toe. De namiddag wordt begeleid door een van de doopcatechisten. Naast de vaste teksten is er keuze wat betreft verwelkoming, schriftlezing evangelie, voorbeden, geloofsbelijdenis en doopbeloften. Voor een doopviering van meer dan één kindje vragen we de ouders hun keuze te overleggen met de andere ouders tijdens de doopcatechese. De ouders zorgen zelf voor hun gepersonaliseerd boekje. De ouders brengen het aantal boekjes mee die nodig zijn voor hun eigen familie. Er is ook de mogelijkheid het standaardboekje van de kerk te gebruiken.
Doopsel sacrament Pastorale Zones Glabbeek Lubbeek.
Doopvieringen in onze parochies zijn individueel en worden gevierd op een zondag tussen 13.30 en 16.30 uur in de kerk. Ouders die hun kindje willen laten dopen, nemen best tijdig contact op. De zin van je kind laten dopen. Meer info over je kindje laten dopen.
Sint-Donatianus Brugge mijn kindje laten dopen.
Volg ons op Facebook. Deze week in Kerk en Leven. Boek in de kijker. Van kwetsbaarheid naar kracht. Gebedsintenties van de Paus. Voor de vorming in geestelijke onderscheiding maart 2018. mijn kindje laten dopen. Door het sacrament van het doopsel worden kinderen opgenomen in de geloofsgemeenschap.
Ons kindje laten dopen Decanaat Izegem.
De kerk brengt samen. Home U vraagt zich af Ons kindje laten dopen. Ons kindje laten dopen. Als je je kindje wilt laten dopen, neem je contact op met het parochiesecretariaat. De voorbereiding van de viering gebeurt in samenspraak met de priester, diaken of de werkgroep dooppastoraal.
Ik wil mijn kindje laten dopen Kerknet.
45% Vlamingen kiest om hun kindje te laten dopen in de kerk. Waarom en hoe begin je eraan? Waarom kiezen voor het doopsel in de Kerk? Als ouders hun kindje laten dopen, vertrouwen ze het toe aan Gods bescherming en liefde.

Contacteer ons